Ansøgning om data fra Den Nationale Sundhedsprofil

Data til specifikke forskningsprojekter udleveres på baggrund af ansøgning til Den Nationale Sundhedsprofils styregruppe for udlevering og brug af data (NATSUP).

Ved anmodning om udlevering af data udfyldes et ansøgningsskema med angivelse af hvert enkelt spørgsmålsnummer fra de(t) ønskede spørgeskema(er), som sendes til NATSUP-sekretariatet (oek@sdu.dk). Spørgeskemaerne for 2010, 2013, 2017 og 2021 kan findes nederst til venstre på siden under 'Spørgeskema'. Spørgeskemaet i 2023 er identisk med spørgeskemaet i 2021. Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Tlf. 6550 7772. E-mail: oek@sdu.dk.